Community Outreach Program adalah program pengabdian kepada masyarakat yang kemas sebagai Kuliah Kerja Nyata…